Maciej Jakimiec, lat 48 – przedsiębiorca, ekonomista, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilku lat zarządza polskim oddziałem globalnej firmy z branży IT, jak również zajmuje się inwestycjami na rynku nieruchomości oraz rozwojem platform e-commerce.

W 2005 roku powołał do życia zespół Copernicus Project, którego pracami kieruje do dnia dzisiejszego. Inicjator projektu European Balloon Project w ramach którego zrealizował kilka transgranicznych misji stratosferycznych (Niemcy, Szwajcaria). Autor koncepcji programu edukacyjnego miniSAT – skierowanego do uczniów szkół w Polsce.

W raz z zespołem zrealizował przeszło 80 misji stratosferycznych udostępniając młodym, ambitnym ludziom platformę do eksperymentowania oraz realizowania własnych amatorskich badań naukowych.

Radioamator z 30 letnim stażem w radiokomunikacji, w tym łączności satelitarnej (SP2SGF, SR0FLY). Od niedawna także pilot balonu na ogrzane powietrze (SP-BTT).

W 2016 r. rozpoczął pracę nad coroczną Near Space Conference oraz zdobył wraz z zespołem JADE pierwsze miejsce za najlepszy projekt naukowy w Global Space Balloon Challenge.

W następnych latach z sukcesem zorganizował kolejne edycje konferencji zapraszając do Polski wielu znakomitych gości.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch wspaniałych córek.